Απόκρυψη φίλτρων
Filters 0
Ταξινόμηση ανά:
Filters 0

Legal

Credits

ΕΚΔΟΤΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

DECATHLON Ellas.
Εταιρική έδρα: Χατζηγιάννη Μεξή 5, 115 28 Αθήνα.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Ο παρών δικτυακός τόπος προστατεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένου κάθε δικαιώματος ιδιοκτησίας, δικαιώματος επί σχεδίων και υποδειγμάτων, εμπορικού σήματος, ονόματος χώρου, ευρεσιτεχνίας, τεχνογνωσίας, λογισμικού ή βάσεων δεδομένων. Το Δίκτυο DECATHLON ή/και οι εταίροι του διατηρούν την κυριότητα όλου του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου και κάθε συναφούς δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας. 
Επί του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου, το Δίκτυο DECATHLON παραχωρεί στους χρήστες περιορισμένη, μη αποκλειστική, ανακλήσιμη και χωρίς δικαίωμα υπεκχώρησης άδεια απλής πρόσβασης και περιήγησης στον παρόντα δικτυακό τόπο, καθώς και απλή χρήση αυτού. Η εν λόγω άδεια δεν παραχωρεί στους χρήστες κανένα άλλο δικαίωμα, συγκεκριμένα το δικαίωμα εμπορικής εκμετάλλευσης του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου.