Όροι & προϋποθέσεις διαγωνισμού

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ! ΚΑΤΟΠΙΝ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΝΙΚΗΤΡΙΑ Η ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ GR_410450 

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ!

Το DECATHLON ΕΛΛΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ Μ.ΕΠΕ, που εδρεύει στo Αιγάλεω, Προόδου 3, διοργανώνει προωθητική ενέργεια. Η ενέργεια αφορά την κλήρωση μίας σκηνής κάμπινγκ με κωδικό αναφοράς 8801561 αξίας 130€ και ισχύει αποκλειστικά για αγορές μέσω της εφαρμογής για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Συγκεκριμένα για την ενέργεια ισχύει:

- Πραγματοποιώντας τουλάχιστον 1 αγορά αξίας άνω των 30 ευρώ (€)

- Για παραγγελίες αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής

- Ισχύει εως 17 Ιουλίου 11:59 μμ

Η συμμετοχή σας καταγράφεται αυτόματα με κάθε αγορά μέσω της εφαρμογής αξίας άνω των 30€ όπου & μπαίνετε στην κλήρωση για τη σκηνή. 

Όροι συμμετοχής

1.  Από την κλήρωση εξαιρούνται οι υπάλληλοι της Εταιρείας καθώς και οι συγγενείς τους α' και β’ βαθμού και οι σύζυγοί τους.


2.
  Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι/ όσες έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. 


3.
  Για τη συμμετοχή, απαιτείται τουλάχιστον 1 αγορά προϊόντος αξίας άνω των 30€. 


4.
  Ο/Η συμμετέχων/ ουσα πρέπει να είναι μόνιμος/η κάτοικος Ελλάδας.  


5.
  Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό καθιστάται έγκυρη εφόσον ο/η συμμετέχων/ουσα:

   α. κατεβάσει την εφαρμογή (εάν δεν την έχει ήδη) “Decathlon Sports Shop” στο κινητό του
   β. πραγματοποιήσει τουλάχιστον 1 αγορά αξίας άνω των 30€ μέσω της εφαρμογής

6.  Ο/Η συμμετέχων/ουσα μπορεί να δηλώσει επιπλέον συμμετοχές με κάθε επιπλέον αγορά αξίας άνω των 30€ μέσω της εφαρμογής.  

7.  H συμμετοχή δεν είναι έγκυρη εάν ο/η συμμετέχων/ουσα δεν εφαρμόσει τις απαιτούμενες ενέργειες που αναγράφονται στους όρους (5). 


8.  Ο/Η νικητής/νικήτρια θα ανακηρυχθεί κατόπιν ηλεκτρονικής κλήρωσης από την Εταιρεία.


9.
  Κατά την ηλεκτρονική επικοινωνία θα ζητούνται από το/η νικητή/νικήτρια τα πλήρη στοιχεία του/της (ονοματεπώνυμο, πλήρη διεύθυνση, αριθμός κινητής τηλεφωνίας) για τη δυνατότητα εξακρίβωσης της ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση του δώρου. Η διαχείριση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Πλήρης δήλωση σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου της Εταιρείας βρίσκεται εδώ


10.
  Με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό ο / η συμμετέχοντας / ουσα αυτόματα αποδέχεται την ένταξη του λογαριασμού μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που δηλώνει, στη λίστα αποδοχής ενημερωτικών μηνυμάτων από την Εταιρεία.


11.
  Το έπαθλο είναι συγκεκριμένο, προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο ή η εξαργύρωσή του σε χρήμα, σε οποιαδήποτε τιμή. Το δώρο που θα παραδοθεί κατά τους παρόντες όρους παρέχεται στην κατάσταση στην οποία αυτό έχει και βρίσκεται, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες κ.λ.π., έναντι της Εταιρείας.


12.
  Η Εταιρεία απαλλάσσεται από την υποχρέωση παράδοσης δώρου σε περίπτωση που με οποιονδήποτε τρόπο δεν έχουν τηρηθεί οι όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΕΠΑΘΛΑ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΙΚΗΤΕΣ

1.  Η έναρξη του Διαγωνισμού θα γίνει στις 09/07/2024 στις 15:00:00 (GMT+2) και θα λήξει στις 17/07/2024 στις 23:59:59 (GMT+2), με ενεργή διάρκεια (8) οκτώ ημερών.


2.
  Στο προαναφερόμενο χρονικό πλαίσιο οι συμμετέχοντες / ουσες θα έχουν την ευκαιρία να κληρωθούν για να κερδίσουν έπαθλο συνολικής αξίας 130€ (εκατόν τριάντα ευρώ). Συνολικά θα κληρωθεί 1 (ένα) έπαθλο.


H ανακοίνωση θα γίνει μέσω της σελίδας μας στο Instagram ενώ το όνομα του νικητή θα αναρτηθεί και στην παρούσα σελίδα.

3.  Η κλήρωση θα διεξαχθεί μέσω ηλεκτρονικού προγράμματος για να εξασφαλιστεί η ακεραιότητα των αποτελεσμάτων, χωρίς παρεμβολή φυσικού προσώπου. Σε περίπτωση που για τεχνικούς λόγους δε δύναται η ηλεκτρονική κλήρωση, η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματος να ορίσει νέα ημερομηνία κλήρωσης κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης στους διαγωνιζόμενους.  Κατόπιν κλήρωσης, η εταιρεία θα επιχειρήσει προσπάθεια επικοινωνίας με τον/ην νικητή /  νικήτρια  του επάθλου σε διάστημα μιας εβδομάδας (7 Ημέρες) μετά από σχετική ανακοίνωση του/της νικητή / νικήτριας μέσω email.Η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματος:

   α. Σε περίπτωση που ο / η νικητής/ νικήτρια δεν ανταποκριθεί στις προσπάθειες επικοινωνίας της Εταιρείας εντός του προαναφερόμενου πλαίσιου 7 (Επτά)  ημερών μετά την ανακοίνωση του/της νικητή / νικήτριας, η τελευταία θα θεωρήσει ότι ο / η νικητής/ νικήτρια υπαναχωρεί το δικαίωμα του / της στο έπαθλο και θα ανατρέξει σε επικοινωνία με τον / ην επόμενο / η νικητή / νικήτρια κατόπιν νέας κλήρωσης με τους ίδιους ισχύοντες όρους επικοινωνίας. Σε περίπτωση που κανένας / καμία από τους / τις υποψήφιους /ιες νικητές / νικήτριες δεν ανταποκριθεί, η Εταιρεία έχει κάθε δικαίωμα να προβεί σε νέα κλήρωση, χωρίς περαιτέρω προειδοποίηση.

   β. Να αρνηθεί την παραχώρηση του επάθλου, εάν διαπιστώσει ότι  ο / η νικητής/ νικήτρια διαπράξει σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού ή εκ των υστέρων ενέργειες που ακυρώνουν αυτόματα την εγκυρότητα συμμετοχής του / της, ακόμα και μέχρι την τελική παράδοση του επάθλου.4.
 Το έπαθλο θα παραδοθεί στο νικητή σε διάστημα 14 (Δεκατεσσάρων) ημερών μετά τη λήξη του Διαγωνισμού. Σε περίπτωση που η Εταιρεία δε λάβει έγκαιρη ανταπόκριση από το/τη νικήτή/νικήτρια του Διαγωνισμού, έχει το δικαίωμα να παρατείνει το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα χωρίς περαιτέρω προειδοποίηση.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1.  Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη/συμμετέχοντα στο διαγωνισμό διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις τόσο του ελληνικού δικαίου, όσο και του Ευρωπαϊκού Δικαίου.


2.
  Τα στοιχεία των συμμετεχόντων, εκτός του εκάστοτε νικητή / νικήτριας και επιλαχόντα / ούσα αντίστοιχα, δε γνωστοποιούνται σε τρίτους (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές), αλλά διαφυλάσσεται ο προσωπικός τους χαρακτήρας.


3.
  Η Εταιρεία διατηρεί αρχεία με τα στοιχεία αυτά αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, αποστολής ενημερωτικών email, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχόμενων  υπηρεσιών της.


4.
  Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης/συμμετέχων στο διαγωνισμό έχει τη δυνατότητα,  αφού επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα και διαπιστώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, να ζητήσει τη διαγραφή, διόρθωση ή αλλαγή του.


5.
  Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνιστά  αυτοδικαίως και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Γενικών Όρων, χωρίς οποιαδήποτε  περαιτέρω χρέωση ή διαδικασία.


6.
  Πλήρης δήλωση σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου της Εταιρείας βρίσκεται εδώ


7.
  Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους του διαγωνισμού, να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα, να παρατείνει ή να συντομεύει τη διάρκεια  του Διαγωνισμού και χωρίς προειδοποίηση.