Προσωπικά δεδομένα και cookies


DECATHLON 

Συλλογή δεδομένων από την DECATHLON

Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να μπορούμε να διαχειριζόμαστε τον λογαριασμό Χρήστη που διαθέτετε στον δικτυακό τόπο Decathlon. Τα δεδομένα σας ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιηθούν από τις εταιρείες του ΟΜΙΛΟΥ DECATHLON για σκοπούς στατιστικών ερευνών, παρακολούθησης της ποιότητας των υπηρεσιών μας και, κατόπιν δικής σας συναίνεσης, για την προώθηση των πωλήσεων.

Ποιος είναι ο αποδέκτης των προσωπικών σας δεδομένων;

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται στον παρόντα δικτυακό τόπο χρησιμοποιούνται από την ;DECATHLON Ellas με την ιδιότητα του υπευθύνου επεξεργασίας των δεδομένων. Τα δεδομένα είναι πιθανό να γνωστοποιηθούν και σε άλλες εταιρείες του ΟΜΙΛΟΥ DECATHLON (θυγατρικές της DECATHLON SA).

Πώς προστατεύονται τα προσωπικά σας δεδομένα;

Η Decathlon λαμβάνει κάθε δυνατή μέριμνα για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων και ιδίως για την προστασία τους από τη διάδοση σε μη εξουσιοδοτημένους τρίτους. Για τον σκοπό αυτόν, η Decathlon λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των πληροφοριακών της συστημάτων. Σε περίπτωση διαβίβασης των προσωπικών σας δεδομένων σε υπεργολάβους (κυρίως για σκοπούς αποθήκευσης), η Decathlon μεριμνά ώστε οι τελευταίοι να διατηρούν πάντοτε επίπεδο ασφαλείας που να ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις των συναφών προτύπων.

Τα προσωπικά σας δεδομένα διαβιβάζονται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

Είναι πιθανό τα προσωπικά σας δεδομένα να διαβιβαστούν εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τούτο, κατά κύριο λόγο, επειδή αναθέτουμε σε τρίτους ένα μέρος της επεξεργασίας των διαθέσιμων δεδομένων. Στην περίπτωση αυτή, η Decathlon μεριμνά ώστε η διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων εκτός ΕΕ να είναι απολύτως σύμφωνη με το ισχύον νομικό πλαίσιο, ήτοι: διαβίβαση των δεδομένων σε επιχειρήσεις που εξασφαλίζουν ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας, σύνταξη και υπογραφή συμβατικών ρητρών που εκδίδονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή, για πάροχο υπηρεσιών με έδρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, εξακρίβωση ότι εφαρμόζει τη νομική βάση του "Ασφαλούς Λιμένα" (Safe Harbor).

Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που σας αφορούν και διόρθωσής τους, καθώς και δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας στέλνοντας  , e-mail; στη διεύθυνση:  help.greece@decathlon.com (στην επιστολή ή στο e-mail που θα μας στείλετε θα πρέπει να επισυνάψετε φωτοτυπία εγγράφου που αποδεικνύει την ταυτότητα σας). Η Decathlon διασφαλίζει ότι τα δεδομένα σας δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εμπορικούς σκοπούς χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεσή σας. Η Decathlon διασφαλίζει ακόμη το δικαίωμά σας να αντιταχθείτε εκ των υστέρων στη χρησιμοποίηση των δεδομένων σας για εμπορικούς σκοπούς, σε περίπτωση που είχατε δώσει τη συναίνεσή σας .  

Συλλογή δεδομένων μέσω cookies

Τι είναι τα cookies;

Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία που εγκαθίστανται στον υπολογιστή σας και αποθηκεύουν πληροφορίες σχετικά με την περιήγησή σας στον δικτυακό τόπο της Decathlon (π.χ., τις ρυθμίσεις γλώσσας, τον χρόνο σύνδεσης, τις σελίδες που επισκέπτεστε, κ.λπ.). Έτσι, όταν μας επισκεφθείτε ξανά, μπορούμε να συμβουλευτούμε τις πληροφορίες που έχουν αποθηκευτεί στα cookies για να βελτιώσουμε την περιήγησή σας στον δικτυακό τόπο της Decathlon. Επισημαίνεται ότι τα cookies δεν μας αποκαλύπτουν την ταυτότητά σας.

Για λόγους διαφάνειας, στις ακόλουθες παραγράφους παρέχονται αναλυτικές πληροφορίες για τα cookies που χρησιμοποιούνται στον δικτυακό τόπο της Decathlon  και σας προτείνονται τρόποι για να επιλέξετε τις ρυθμίσεις που επιθυμείτε. Να θυμάστε πάντως ότι η εξατομικευμένη λειτουργία των cookies ενδέχεται να επηρεαστεί σε περίπτωση κοινής χρήσης του υπολογιστή σας με τρίτους. 

Τι είδους cookies χρησιμοποιεί η Decathlon στη χώρα σας;

Η Decathlon χρησιμοποιεί cookies για να διευκολύνει την περιήγησή σας. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιούμε τα ακόλουθα είδη cookies: 
• cookies που αφορούν το καλάθι αγορών
• cookies που καταγράφουν τη γλώσσα του χρήστη ή άλλες προτιμήσεις του που είναι αναγκαίες για την παροχή της ζητηθείσας υπηρεσίας
• cookies που παρακολουθούν τη σύνοδο του χρήστη (Session ID)
• flash cookies που περιέχουν στοιχεία απολύτως αναγκαία για τη λειτουργία λογισμικών αναπαραγωγής (ήχου ή εικόνας), τα οποία αντιστοιχούν σε περιεχόμενο που ζητείται από τον χρήστη     .

Η Decathlon μπορεί επίσης να χρησιμοποιεί cookies προκειμένου να μας ενημερώνει για τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις σελίδες που επισκέπτεστε. Αυτά τα cookies μας επιτρέπουν να σας παρέχουμε εξατομικευμένο περιεχόμενο και, συγκεκριμένα, να εμφανίζουμε, όταν επισκέπτεστε τον δικτυακό μας τόπο, διαφημιστικά μηνύματα που σχετίζονται με τα ενδιαφέροντά σας. Μπορείτε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις των συγκεκριμένων cookies σύμφωνα με τις επιθυμίες σας, όπως περιγράφεται στην ακόλουθη ενότητα. Επισημαίνεται ότι αν αρνηθείτε την αποδοχή των cookies που μας επιτρέπουν να αναγνωρίζουμε τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις σελίδες που επισκέπτεστε, το περιεχόμενο της περιήγησής σας δεν θα είναι εξατομικευμένο, οι δε διαφημίσεις που θα εμφανίζονται ενδέχεται να μην ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντά σας. 

Η Decathlon επιτρέπει σε τρίτους να χρησιμοποιούν cookies κατά την περιήγησή μου στον δικτυακό της τόπο;

H Decathlon χρησιμοποιεί την υπηρεσία ανάλυσης ιστοσελίδων Google AnalyticsTM που παρέχεται από την Google Inc. Η υπηρεσία Google Analytics χρησιμοποιεί cookies τα οποία είναι αρχεία κειμένου που τοποθετούνται στον υπολογιστή σας και βοηθούν τον δικτυακό τόπο να αναλύει τον τρόπο με τον οποίο τον χρησιμοποιούν οι χρήστες και να συλλέγει στατιστικά στοιχεία. Οι πληροφορίες που παράγονται από τα cookies σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τον δικτυακό τόπο (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας) μεταδίδονται και αποθηκεύονται από την Google σε εξυπηρετητές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Google χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για σκοπούς αξιολόγησης του τρόπου με τον οποίον χρησιμοποιείτε τον δικτυακό τόπο, 2) του τρόπου σύνταξης αναφορών σχετικά με τη δραστηριότητα του δικτυακού τόπου -και οι οποίες αναφορές προορίζονται για τον εκδότη περιεχομένου του δικτυακού τόπου- και 3) παροχής των λοιπών υπηρεσιών που σχετίζονται με τη δραστηριότητα του δικτυακού τόπου και τη χρήση του Διαδικτύου. Η Google ενδέχεται επίσης να μεταβιβάσει αυτές τις πληροφορίες σε τρίτους όταν υποχρεούται να το πράξει βάσει νόμου ή όταν οι εν λόγω τρίτοι επεξεργάζονται τις πληροφορίες για λογαριασμό της Google, συμπεριλαμβανομένου του εκδότη περιεχόμενου του παρόντος δικτυακού τόπου. Η Google δεν συσχετίζει τη διεύθυνση IP σας με κανένα άλλο δεδομένο που τηρείται στις βάσεις δεδομένων της. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση των cookies επιλέγοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις στον φυλλομετρητή σας (βλ. ακολούθως). Επισημαίνεται πάντως ότι σε περίπτωση απενεργοποίησης των cookies, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ορισμένες λειτουργίες του παρόντος δικτυακού τόπου. Κάνοντας χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου δηλώνετε ρητώς ότι συμφωνείτε με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την Google υπό τους όρους και για τους σκοπούς που περιγράφονται ανωτέρω. Μπορείτε να διαβάσετε την Πολιτική Απορρήτου της Google κάνοντας κλικ εδώ.

Η Google συμμορφώνεται με τις Αρχές Απορρήτου Ασφαλούς Λιμένα (Safe Harbor) όσον αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων, όπως αυτές ορίζονται από το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ. Οι εν λόγω αρχές, που αποτέλεσαν αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ των αμερικανικών αρχών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2001, βασίζονται κατά κύριο λόγο στις διατάξεις της οδηγίας 95/46/ΕΚ της 24ης Οκτωβρίου 1995 και παρέχουν κατάλληλη προστασία κατά τη διαβίβαση δεδομένων από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς επιχειρήσεις εγκατεστημένες στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πώς μπορείτε να επιλέξετε τις ρυθμίσεις των cookies που επιθυμείτε;

Ρυθμίσεις φυλλομετρητή και συνέπειες των ρυθμίσεων που επιλέγετε:

Έχετε διάφορες επιλογές στη διάθεσή σας όσον αφορά τη διαχείριση των cookies. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να επιλέξετε και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies μέσω της ενότητας «Βοήθεια» στη γραμμή εργαλείων του φυλλομετρητή σας. Μέσω της ενότητας αυτής μπορείτε να αρνηθείτε τη χρήση cookies, να λαμβάνετε ειδοποίηση κάθε φορά που εγκαθίστανται cookies στον φυλλομετρητή σας ή ακόμη να απενεργοποιείτε τα cookies, είτε συστηματικά είτε αναλόγως της πηγής προέλευσής τους. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε ένα προς ένα τα cookies που επιθυμείτε να διαγράψετε, 

να απενεργοποιήσετε ή να διαγράψετε παρεμφερή cookies που χρησιμοποιούνται από βοηθητικά προγράμματα του φυλλομετρητή σας, όπως τα flash cookies, τροποποιώντας τις παραμέτρους του συγκεκριμένου προγράμματος ή επισκεπτόμενοι τον δικτυακό τόπο του κατασκευαστή του προγράμματος. 

Σε περίπτωση που επιλέξετε να προβείτε στις εν λόγω ρυθμίσεις, ενδέχεται να μην έχετε πλέον πρόσβαση σε συγκεκριμένο περιεχόμενο ή να επηρεαστεί σημαντικά η περιήγησή σας στον δικτυακό τόπο της Decathlon και οι υπηρεσίες που σας παρέχονται. Σε καμία περίπτωση δεν ευθυνόμαστε για τυχόν συνέπειες που σχετίζονται με την υποβάθμιση της απόδοσης του δικτυακού μας τόπου λόγω της εκ μέρους σας άρνησης χρήσης των cookies που είναι αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία του.

Οι επιλογές σας ανάλογα με τον φυλλομετρητή που χρησιμοποιείτε:

Κάθε φυλλομετρητής προτείνει τη δική του διαδικασία διαχείρισης των ρυθμίσεων για τα cookies, η οποία περιγράφεται στο μενού «Βοήθεια» του φυλλομετρητή σας. Βάσει αυτής της διαδικασίας μπορείτε να επιλέγετε κάθε φορά τις ρυθμίσεις των cookies που επιθυμείτε: 

Internet Explorer™: Ανοίξτε το μενού «Εργαλεία», επιλέξτε «Επιλογές Internet», κάντε κλικ στην καρτέλα «Εμπιστευτικότητα» και, στη συνέχεια, στην καρτέλα «Για προχωρημένους» και επιλέξτε το επιθυμητό επίπεδο προστασίας, ή κάντε κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://windows.microsoft.com/en-us/windows7/block-enable-or-allow-cookies

Firefox™: ανοίξτε το μενού «Εργαλεία», επιλέξτε «Επιλογές», κάντε κλικ στην καρτέλα «Απόρρητο» και επιλέξτε τις ρυθμίσεις που επιθυμείτε, ή κάντε κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Chrome™: ανοίξτε το μενού «Ρυθμίσεις» (εικονίδιο «Κλειδί»), επιλέξτε «Επιλογές» και κάντε κλικ στην επιλογή «Εμφάνιση σύνθετων ρυθμίσεων». Στη συνέχεια, στην ενότητα «Απόρρητο», κάντε κλικ στις «Ρυθμίσεις περιεχομένου» και επιλέξτε τις ρυθμίσεις που επιθυμείτε, ή κάντε κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en-GB&hlrm=en

Safari™: επιλέξτε «Safari» > «Προτιμήσεις», κάντε κλικ στην επιλογή «Ασφάλεια» και, στην ενότητα «Αποδοχή cookies», επιλέξτε τις ρυθμίσεις που επιθυμείτε, ή κάντε κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://support.apple.com/kb/PH19255?viewlocale=en_US&locale=en_US

Opera™: ανοίξτε το μενού «Εργαλεία» ή «Ρυθμίσεις», επιλέξτε «Διαγραφή προσωπικών στοιχείων», κάντε κλικ στην καρτέλα «Λεπτομερείς επιλογές» και επιλέξτε τις ρυθμίσεις που επιθυμείτε, ή κάντε κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμο:  http://help.opera.com/Windows/12.10/en/cookies.html 

Οι επιλογές σας ανάλογα με το κινητό τηλέφωνο που χρησιμοποιείτε:

Για να ορίσετε αν το Safari™ θα αποδέχεται ή όχι cookies
1. Στην κύρια οθόνη, επιλέξτε Ρυθμίσεις > Safari.
2. Αγγίξτε «Αποδοχή cookies» και επιλέξτε «Ποτέ», «Από ιστοσελίδες που έχω ήδη επισκεφθεί» ή «Πάντα».

Για να διαγράψετε όλα τα cookies στο Safari
1. Στην κύρια οθόνη, επιλέξτε Ρυθμίσεις > Safari.
2. Αγγίξτε «Διαγραφή cookies».

Για να διαγράψετε cookies σε συσκευές Android
1. Μενού > Ρυθμίσεις > Διαγραφή όλων των cookies 

Συλλογή δεδομένων από δικτυακούς τόπους τρίτων

Η Decathlon ενδέχεται να χρησιμοποιεί πρόσθετες εφαρμογές (social plug-ins) της ιστοσελίδας κοινωνικής δικτύωσης Facebook, την οποία λειτουργεί η Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Όταν ζητάτε πρόσβαση σε κάποια σελίδα του δικτυακού μας τόπου η οποία περιέχει τέτοια πρόσθετη εφαρμογή, ο φυλλομετρητής σας συνδέεται απευθείας με τους εξυπηρετητές του Facebook. Το περιεχόμενο των πρόσθετων εφαρμογών διαβιβάζεται απευθείας από το Facebook στον φυλλομετρητή σας και εισάγεται στη συγκεκριμένη σελίδα του δικτυακού τόπου. Το Facebook ενημερώνεται ότι ο φυλλομετρητής σας απέκτησε πρόσβαση στη συγκεκριμένη σελίδα του δικτυακού μας τόπου, ακόμη και αν δεν διαθέτετε λογαριασμό χρήστη στο Facebook ή ακόμη και αν εκείνη τη στιγμή δεν είστε συνδεδεμένοι στον λογαριασμό σας στο Facebook. Η διεύθυνσή σας IP στέλνεται απευθείας από τον φυλλομετρητή σας σε εξυπηρετητή του Facebook εγκατεστημένο στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου και καταχωρίζεται.

Αν κατά την περιήγησή σας στον δικτυακό τόπο της Decathlon είστε συνδεδεμένοι στο Facebook, το τελευταίο μπορεί να συνδέσει απευθείας την επίσκεψή σας με τον λογαριασμό χρήστη που διατηρείτε στο Facebook. Αν αλληλεπιδράτε χρησιμοποιώντας πρόσθετες εφαρμογές (plug-ins), για παράδειγμα κάνοντας «Like» ή εισάγοντας κάποιο σχόλιο, οι σχετικές πληροφορίες αποστέλλονται και καταχωρίζονται σε εξυπηρετητή του Facebook. Στη συνέχεια δημοσιεύονται στον λογαριασμό σας στο Facebook. Το Facebook μπορεί να χρησιμοποιεί τις εν λόγω πληροφορίες για σκοπούς εμπορικής προώθησης και έρευνες αγοράς, και να προσαρμόζει καταλλήλως τις ιστοσελίδες του. Το Facebook μπορεί επομένως να δημιουργεί προφίλ των χρηστών, των ενδιαφερόντων τους και των ατόμων με τα οποία σχετίζονται προκειμένου, π.χ., να αξιολογεί τη χρήση του δικτυακού μας τόπου μετά την προβολή διαφημιστικών μηνυμάτων στο Facebook, να ενημερώνει άλλους χρήστες του Facebook για τις δραστηριότητες του δικτυακού μας τόπου και να προσφέρει άλλες υπηρεσίες σχετικές με τη χρήση του Facebook.
Αν δεν επιθυμείτε το Facebook να συνδέει τις πληροφορίες που συλλέγει μέσω του δικτυακού μας τόπου με τον λογαριασμό σας στο Facebook, θα πρέπει να αποσυνδέεστε από το Facebook προτού επισκεφθείτε τον δικτυακό μας τόπο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον σκοπό και το εύρος της συλλογής, της επεξεργασίας και της χρήσης δεδομένων από το Facebook, για τα συναφή δικαιώματά σας, καθώς και για τις διαθέσιμες ρυθμίσεις προστασίας των προσωπικών σας στοιχείων, σας καλούμε να διαβάσετε την πολιτική του Facebook περί προστασίας των δεδομένων, την οποία μπορείτε να δείτε κάνοντας κλικ σε αυτόν τον σύνδεσμο.